Közösségi épület energetikai korszerűsítése Bánokszentgyörgyön

A kedvezményezett neve: Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
A támogatás összege: 40 307 748 Ft
Projekt címe: „Közösségi épület energetikai korszerűsítése Bánokszentgyörgyön”
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00030
A projekt kertében 11,27 tonna CO2 kibocsátás csökkenés lesz évente

A projekt rövid leírása:
A beruházás Bánokszentgyörgy 193 hrsz. alatti területen a Kossuth út 13. szám alatti közösségi épületet érinti. A beruházás keretében a közösségi funkciót ellátó épület energetikai korszerűsítése történik meg, melynek keretében külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, valamint a villamos energia napelemekkel történő kiváltása fog megvalósulni. A fűtött alapterület 581,5 m2. A korszerűsítés keretében a homlokzati falon 14 cm vastag felületen a többi falakon pedig 12 cm vastag, a tetőtérben 22 cm vastag szigetelés történik meg. Az ablakok cseréje 3 rétegű, min. 1,15 hőátbocsátási tényezőjű, az ajtók 1,45 hőátbocsátási tényezőjű korszerű nyílászárókra lesznek cserélve. A beruházás eredményeként 11 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése fog megvalósulni, továbbá a homlokzati oldalon 14 cm vastag szigetelés kerül kiépítésre, az egyéb oldalakon pedig 12 cm vastagságban fog ez megtörténni. 20 cm vastagságú kőzetgyapot szigetelés kerül a födémekre.

A napelemek használatával az épület energetikai besorolása tovább fog javulni, a várható besorolás EE kategóriából BB kategóriára fog változni.
A projektben megvalósul az érintett épületben a projektarányos akadálymentesítés. Nyilvánosság biztosítása. Infokommunikációs akadálymentesítés.